Huis en gedragsregels

Taekwondo Vereniging La Haye

 

De deelnemer dient zich te houden aan de volgend clubregels van Taekwondo Vereniging La Haye:

 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/ouders/verzorgers om bij een verminderde gezondheidstoestand de huisarts alvorens te raadplegen.
 • De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen.
 • Contributie dient per vooruitbetaling te geschieden.
 • Bij een contributie achterstand of ander verschuldigd bedrag kan deze geïnd worden door een incassobureau.
 • Deelnemer/ouders/verzorgers dienen dan ook de hieruit voortvloeiende kosten te betalen.
 • Tevens kunnen de lessen aan de deelnemer worden stopgezet, totdat de achterstallige betaling is voldaan.
 • Beëindigen van de lessen dient uitsluitend schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Indien de lessen niet meer gevolgd worden, blijft lesgeld verschuldigd totdat de schriftelijke opzegging bij de administratie binnen is.
 • Op officiële feestdagen is de Sportschool gesloten, tijdens de korte schoolvakanties kunnen bepaalde lessen vervallen.
 • Bij ziekte vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • Inschrijfgeld dient te worden voldaan op de eerste trainingsdag.
 
Gratis proefles
X